12.06.2018

Odstředivě lité koule a sedla pro kulové ventily

Společnost Fondinox vyrábí ventilové koule a jejich sedla technologií odtsředivého lití zejména pro petrochemii už více než 30 let. Odlitky se běžně vyrábějí vertikálním odtředivým litím ve formách, zatímco sedla mohou být vyrobena podélným řezem dlouhých odstředivě odlitých trubek nebo krýtkých kroužků. Celkový odhadovaný objem výroby během uplynulých 30 let se pohybuje kolem 10.000 tun ventilových koulí a 2.000 tun rour pro jejich sedla.

Rozsah rozměrů

Vertikálně odstředivým litím jsme schopni vyrobit kulové odlitky až do nominálního průměru 812,8  mm. Kroužky a obecně jakýkoliv tvar do vnějšího průměru 1400 mm, délky 1250 mm a 4000 kg hmotnosti. Do forem také můžeme vyrobit kulové odlitky s čepem pro vysokotlaké aplikace.

Horizontálně odstředivě lité roury se vyrábějí do rozměrů vnějšího průměru 1200 mm, vnitřního 1150 mm a délky 4700 mm. Všechny formy zůstavají naším vlastnictvím, takže pokud nejsou požadovány zvláštní tvary nebo rozměry, cena formy se nepromítně do produktu.

Slitiny

Všechny martensitické, austenitické, duplexní, superaustenitické ocele a slitiny na bázi niklu se dají použít pro odlití částí ventilů. Více detailů pro jednotlivé materiály je k dispozici na stránkách www.fondinox.com. Odlitky ze všech slitin jsou způsobilé pro Norsok specifikace dle Statoil TR2000.

 
Vedle množství dalších specifikací, které jsou používáný hlavními světovými petrochemickými podniky, jsme způsobilí pro následující certifikace:
-    A995 4 A duplex: do 100mm tloušťky stěny trubek a do 200mm tloušťky stěny ventilů
-    A995 5 A superduplex: do 100mm pro trubky a do 200mm pro ventily
-    A351 CK3MCuC (6%Mo): do 100mm pro trubky and 200mm pro ventily
-    A494 CW6MC (Alloy 625): do 120mm pro trubky a 200mm pro ventily


Fáze výroby


Podmínky našeho provozu umožňují provést všechny hutní  oparace tedy roztavení, odstředivé lití a následné tepelné zpracování v našem podniku. Kulové odlitky mohou být následně dodány jako neohrubované nebo ohrubované části, anebo jako finální obrobené výrobky. Obrábění je zajištěno partnerskými firmami, které se specializují na finalizaci částí kulových ventilů. Sedla jsou běžně dodávána jako plné nebo nařezané ohrubované trubky bez finálního obrobení, které si většinou zajšťují naši klienti.


Kvalita materiálu


Po dlouhodobém výzkumu skutečných vlastností kulových ventilů a jejich sedel, které jsme porovnávali s kovanými ekvivalenty, jsme vyhodnotili většinu rozdílných vlastností. U většiny slitin, vyjma duplexů a superduplexů, je výhodou kování v porovnání s odtstředivým litím jemnější struktura zrn. Naopak odstředivé lití dává materiálu optimální metalurgickou čistotu stejnou jako u výchozího tavného materiálu. Děje se tak díky separaci inkluzí a nečistot ze základního materiálu během rotace. Tyto lehké částice jsou tlačeny směrem k vnitřnímu průměru, kde mohou být po odlití odstraněny prostým obráběním. Lepší čistota znamená lepší korozivzdornost. Mezi další výhody zejména patří:
-    Možnost výroby omezeného množství tavby (výkovky vyžadují velká množství tavného materiálu).
-    Možnost dosáhnout až 50% zvýšení meze kluzu speciálním složením austenitických ocelí díky přidání dusíku a rozdílnému vyfázování (tyto slitiny jsou patentovány jako 316HP a 316LHP), což je požadováno pro kryogenní prostředí.
-    Velmi rychlý proces výroby umožňuje krátké dodací termíny, jaké jiné technologie zdaleka neumožňují.

 

https://www.bibusmetals.cz/fileadmin/editors/countries/bmcz/Products/Depliant_Centricast_balls_and_seats_for_ball_valves.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fondinox S.p.a. , 26010 Sergnano (CR) ITALY – Via Marconi 42/48, phone: +39 0373 45651, e-mail: fondinox@fondinox.com, website:www.fondinox.com
BIBUS METALS s.r.o. je výhradním zástupcem Fondinox S.p.a. pro Českou republiku a Slovensko.