Dodržování předpisu REACH

BIBUS METALS s.r.o. prohlašuje, že jedná v souladu s REACH. Další informace najdete v následujícím souboru.

REACH

 
 

BIBUS METALS s.r.o.

Vídeňská 204/125

619 00 Brno

Česká republika

 

Tel.: +420 547 125 383

Fax: +420 547 125 380

E-mail: info@bibusmetals.cz