Dodržování předpisu REACH

BIBUS METALS s.r.o. prohlašuje, že jedná v souladu s REACH. Další informace najdete v následujícím souboru.

REACH

BIBUS METALS s.r.o.

Vídeňská 204/125
619 00 Brno
Česká republika

T +420 547 125 383

info@bibusmetals.cz