Ochrana autorských práv

Text, obraz, zvuk a všechny ostatní informace zde zveřejněné jsou chráněny autorským právem vlastněným společností BIBUS METALS AG, Fehraltorf, Švýcarsko, vyjma případů, kde je uvedeno jinak. Nesmějí být reprodukovány jako celek nebo částečně bez předchozího písemného souhlasu společnosti BIBUS METALS AG. Máte-li připomínky či návrhy týkající se těchto webových stránek, nebo pokud najdete chybu, kontaktujte nás.

BIBUS METALS s.r.o.

Vídeňská 204/125
619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 547 125 383
Fax: +420 547 125 380

E-mail: info@bibusmetals.cz