Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost BIBUS METALS s.r.o. ve svém podnikání dodržuje platné legislativní a etické normy shrnuté v dokumentu KODEX CHOVÁNÍ společnosti BIBUS METALS s.r.o.

Základní pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochrany ve společnosti BIBUS METALS s.r.o. ve smysli GDPR jsou uvedeny v dokumentu SMĚRNICE GDPR o ochraně osobních údajů ve společnosti BIBUS METALS s.r.o. Tato směrnice upravuje procesy realizace práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům a ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu GDPR.

 

Směrnice GDPR o ochranně osobních údajů ve společnosti BIBUS METALS s.r.o.

BIBUS METALS s.r.o.

Vídeňská 204/125
619 00 Brno
Česká republika

T +420 547 125 383

info@bibusmetals.cz