Služby a všeobecné poznámky

Sortiment

 • Velké sklady ve Švýcarsku (Moehlin), Německu, Polsku, České republice, Maďarsku a Číně
 • Výhodné podmínky prodeje ze skladu
 • Všechny formáty a slitiny z výroby

Vybavení k obrábění

 • Řezání na požadovnaou délku
 • Stříhání
 • Řezání pilou
 • Dělení plasmou/laserem
 • Dělení vodním paprskem
 • Teplené zpracování

Fitinky

 • Oblouky, redukce, T-kusy, příruby ze všech uvedených slitin

Advice (Consulting)

 • Prostřednictvím odborných zaměstnanců
 • Prostřednictvím techniků a metalurgů

Poznámky k údajům

Údaje o vlastnostech materiálu obsažené v této publikaci jsou vlastnostmi typickými, které nejsou vhodné pro specifikaci, pokud se nejedná o limitní hodnoty. Hodnoty jsou vyjádřeny jak v amerických, tak SI jednotkách. Hodnoty mohou být stanoveny měření na různých zařízeních nebo zprůměrováním z více měření. Mechanické vlastnosti jsou udány pro běžné rozměry produktu a nemusí vyhovovat pro velké nebo malé díly. Některé hodnoty tečení byly odvozeny z Larson-Millerova parametru a nemusí být výsledkem skutečných testů za stanovených podmínek. Údaje jsou uvedeny pro pokojovou teplotu, pokud není uvedeno jinak.

BIBUS METALS nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné obsahové nebo tiskové chyby.