Výzkum a vývoj

Společnost Federal-Mogul Motorparts využívá řadu metod ke zkoušení vlastností a výkonnosti jejích brzdových destiček a třecích materiálů.

Za účelem doplnění jejich intenzivního praktického testování, prováděného za různých podmínek po celém světě, společnost Federal-Mogul Motorparts rovněž vyvinula několik patentovaných měřicích systémů a zkušebních zařízení tak, aby se zajistila nejvyšší kvalita produktu. Tyto zkušební stolice, měřicí systémy pro vozidla a stolice pro zkoušku stlačitelnosti určují globální standard pro všechny důležité zkušební procesy vztahující se k brzdám.

Stabilní součinitel tření a odolnost proti opotřebení za vysokých teplot

Vynikající vlastností brzdové destičky SINTERFLEX je její stabilní součinitel tření, dokonce i při vystavení intenzivnímu tepelnému namáhání.

Data získaná při rozsáhlých zatěžkávacích zkouškách na nejnovějších zkušebních stolicích dokazují, že hodnoty tření a teplotní chování destiček SINTERFLEX je činí vhodnými pro náročné podmínky v aplikacích pro těžký náklad a pro vysoké rychlosti.

Drsnější než skutečnost: Testovací centrum společnosti Jurid

Bez ohledu na úspěšné zavedení firmy Federal-Mogul Motorparts v oblasti kolejových vozidel je kvalita jejich produktů neustále zkoušena a monitorována na nejnovějším zařízení ve Vývojovém a testovacím centru firmy. Výsledky různých zkušebních programů potvrzují konzistentnost hodnot tření a charakteristik nízkého opotřebení brzdových špalků firmy Jurid.

Výzkum a vývoj