10.06.2015

Odstředivě lité roury – alternativa, která se vyplatí

Bibus Metals s.r.o. jako dlouholetý distributor niklových slitin rozšířil svůj sortiment o odstředivě lité roury od italského výrobce Fondinox S.p.A. Technologie odstředivého lití je velmi efektivní alternativou pro výrobu rotačně symetrických dílců často vyráběných obráběním z plného polotovaru. Odstředivě odlitý produkt má navíc některé unikátní kvalitativní vlastnosti, kterých lze jen obtížně dosáhnout klasickými hutními technologiemi.