Důmyslné detaily: Malé pružiny pro velké síly

Jedním z drobnějších detailů, které nejsou z venčí vidět ihned, jsou  pružinové podložky – montované třecí elementy. Získaná flexibilita zajišťuje kompenzaci mechanických a tepelných cyklů a udržuje konzistentně vysokou brzdnou účinnost. Tento malý, ale významný detail je tím, co dělá z produktu SINTERFLEX perfektní  brzdnou destičku pro maximální výkonnost – jak při brzdění, tak z hlediska nákladů na životní cyklus (LCC).

Maximální překrytí kotouče a destičky

Konvenční brzdová obložení s cylindrickými slinutými špalky bývají poškozena okrajovými trhlinami a při použití kotoučů na kolech způsobují zvýšené opotřebení kotouče a destičky. Důvodem je poměrně malé překrytí otvorů pro upevnění kotouče, které mají podobný tvar a velikost.

 

Prizmatický tvar brzdových obložení SINTERFLEX zaručuje nejlepší možné překrytí brzdového kotouče bez ohledu na to, zda jsou použity brzdové kotouče montované na kole nebo na ose. Povolený přesah destičky se udržuje, i když je podvozek na konci svého pružícího zdvihu. Toto zabraňuje tvorbě nánosů částic a opotřebení způsobenému okrajovými trhlinami nebo střihem.

UIC rybina: Rozhraní mezi standardem a úrovní High-Tech

Brzdové destičky Jurid SINTERFLEX jsou montovány standardním způsobem s UIC rybinou, což znamená, že mohou být montovány k jakémukoliv UIC upevnění brzdné destičky, bez ohledu na použitý brzdný systém. Společnost Federal-Mogul Motorparts dodává každou destičku jako zcela nový produkt a připravenou k namontování, což umožňuje její rychlou a snadnou výměnu.